+ 421 905 308 055 info@biodrogainstitut.sk

Často kladené otázky

NÁDOBKY SA NIEKEDY NEDAJÚ ÚPLNE VYPRÁZDNIŤ. ZÍSKAM TEDA MENEJ AKO UDÁVA OBSAH?

Niektoré nádobky, ako napr. tuby by mali stáť uzáverom nadol, aby bolo zaručené čo najlepšie vyprázdnenie. Malé čiastky, ktoré v obsahu zostanú, sú započítané ako preplnené množstvo pri výrobe. U príslušných produktoch je teda množstvo väčšie ako je udávané na balení, aby naši zákazníci mohli v každom prípade bez problémov využívať udávané množstvo obsahu.

AKO JE TO SO ZÁRUKOU POUŽÍVANÝCH SUROVÍN?

Pri výbere našich surovín dávame veľký pozor na to, aby boli tieto látky obzvlášť čisté a znášanlivé. Aj keď požaduje zákonodarca potvrdenie, že musia byť suroviny pre kozmetické produkty preukázateľne znášanlivé pre pokožku, neškodné a netoxické, nepožadujeme od výrobcov týchto surovín žiadne testovania na zvieratách. Upozorňujeme na to, že skúšanie znášanlivosti môže prebiehať (in vitro) i bez skúšania na zvieratách.

AKÚ TRVANLIVOSŤ MAJÚ PRODUKTY?

Podľa nových EU smerníc sa dávajú na každý výrobok, ktorý má trvanlivosť dlhšiu ako dva a pol roka, ako na skladacie krabičky tak i na nádobky údaje o trvanlivosti. Tento malý symbol (otvorený kelímok s počtom mesiacov) dáva informácie o tom, do koľko mesiacov odo dňa otvorenia je potrebné produkt spotrebovať. Pri produktoch s trvanlivosťou menšou ako 30 mesiacov je uvedený minimálny dátum trvanlivosti.

ČO SÚ BIO - TECHNOLOGICKÉ OBSIAHNUTÉ LÁTKY?

Bio-technologicky vyrábané obsiahnuté látky sú vyrábané pomocou využitia biologických procesov (procesy látkové výmeny) pri technickom spracovaní alebo priemyslovej výrobe. Ako príklad môžeme menovať napr. potravinársky priemysel – chleba a pivo z kvasníc a v kozmetickom priemysle kyselina hyaluronová (hydratačná látka) taktiež z kvasníc alebo vo farmaceutickom priemysle antibiotiká (penicilín) z plesní.

ROBÍ BIODROGA TESTOVANIE NA ZVIERATÁCH?

Patrí k filozofii našej firmy, že s našimi kozmetickými produktmi, ktoré vyvíjame a vyrábame, nerobíme ani nenechávame robiť žiadne pokusy na zvieratách. Toto stanovisko platí od počiatku nášho podnikania

AKO JE ZAISTENÁ ZNÁŠANLIVOSŤ PRODUKTOV?

Aby bola zaistená a overená znášanlivosť našich produktov, sú všetky naše produkty skúšané na kožnej klinike. Toto sa deje vždy pod lekárskym dozorom a výhradne na testovacích osobách, ktoré sa k tomuto dobrovoľne prepožičiavajú.