+ 421 905 308 055 info@biodrogainstitut.sk

Vývoj a výskum

Najnovšie poznatky pre optimálny účinok

Vo svetovo známom kúpeľnom meste BADEN-BADEN v päťdesiatych rokoch vznikli a dodnes sídlia laboratóriá BIODROGA INSTITUT.
Vysoká kvalita produktov kozmetickej značky BIODROGA je pri celosvetovej distribúciii garantovaná vlastným výskumom, vývojom a výrobou v laboratóriách a výrobných halách priamo v Baden-Badene. Odtiaľ sa riadia všetky celosvetové obchodné aktivity.
Ucelená harmónia prírodných substancií, ako sú rastlinné oleje alebo extrakty a biotechnologických účinných látok tvorí základ všetkých prírodných produktov tejto značky. Veľký dôraz kladie na kontrolu akosti použitých prírodných látok a priebeh výrobného procesu. Všetko je riadené podľa prísne dodržiavaných smerníc Good Manufacturing Practice (medzinárodný farmaceutický štandard), ktoré zaručujú najvyššiu kvalitu.
Na podklade týchto smerníc BIODROGA INSTITUT zamestnáva tým európskych expertov z oblasti biochémie, dermatológie a biotechniky. Tiež veľmi úzko spolupracuje s medzinárodne uznávanými vedcami na univerzitách, vo výskumných centrách a dermatologických klinikách.
Vyvoj a vyskumKvalita bola, je a bude vždy pre firmu BIODROGA INSTITU najdôležitejšou prioritou. Vedecký pracovníci a dermatológovia venujú vývoju a výskumu jednotlivých produktov stopercentnú starostlivosť. Starostlivo vyberajú suroviny, vykonávajú testy stability, účinkov a vykonávajú podrobné krátkodobé a dlhodobé štúdie. Svoj výskum zamerali predovšetkým na oblasť dermatológie a v súčasnej dobe využívanie najaktuálnejších vedeckých poznatkov v starostlivosti o pleť.
Za viac než 50 rokov existencie priniesla do niekoľkých kozmetických produktov inovácie, ktoré vzbudili celosvetový rozruch. Na ich podklade dosiahla mnoho úspechov a získala významné ocenenia. Z histórie nedá sa nespomenúť sedemdesiate roky, kedy predstihla dobu a podarilo sa jej zapracovať do produktov prírodný kolagén.
Za zmienku stojí aj rok 1980, kedy po prvýkrát na trh uviedla produkty rady REPAIR s obsahom zložky Repair Complex. Repair Complex je dodnes používaná zložka, ktorá efektívne chráni pokožku pred svetlom a nepríaznivými klimatickými vplyvmi a tým zaistí výraznú obnovu pleti.
BIODROGA INSTITUT stojí dnes v popredí kozmetického priemyslu a je celosvetovo uznávanou značkou.