+ 421 905 308 055 info@biodrogainstitut.sk

Adresa

AD SYSTEM, s.r.o.,
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
Email: info@biodrogainstitut.sk

IČO: 47014202
DIČ: 2023715419
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, odd. Sro., vložka č.47014202

Telefón:  +421 905 308 055

Kontaktný formulár

Bezpečnostný prvok: