+ 421 905 308 055 info@biodrogainstitut.sk

Kozmetická analýza

Transparentnosť kvality

Nie každý môže alebo chce študovať účinné zložky kozmetických produktov tak hlboko, že presne vie, čo výrobok obsahuje, aké účinné látky sú v ňom obsiahnuté a aká je ich znášanlivosť s pokožkou.
Pomocou Kozmetických analýz sa Ústavu pre zlepšenie zdravia pokožky podarilo vytvoriť nástroj pre neutrálne informovanie užívateľa o tolerancii kozmetických prípravkov, nezávislé od výrobcov kozmetiky.
Databáza Kozmetickej analýzy zahŕňa viac ako 8.500 zložiek – ingrediencií a 17.000 analyzovaných kozmetických produktov.

 

velmi-dobry veľmi dobrý (obzvlášť odporúčaný)
dobry dobrý (odporúčaný)
neutralny neutrálny (bez pozitívneho alebo negatívneho vplyvu na kožu -napr voda)
zly zlý (neodporúčaný)
velmi-zly veľmi zlý (je potrebné sa vyhnúť)

Vzhľadom k tomu, že BIODROGA a BIODROGA MD kladie veľký dôraz na k pleti mimoriadne šetrné a prírodné zložky, začala sama aktívne predkladať svoje výrobky k hodnoteniu.

Cosmetic Analysis môžu používať len registrovaný užívatelia. Pripravili sme preto pre vás prehľady analyzovaných výrobkov BIODROGA (pdf) BIODROGA MD (pdf), ktoré budeme samozrejme dopĺňať o nové analýzy.

Veríme, že stále viac a viac účinné a zdravšie produkty vyžadujú transparentnosť a nezávislú analýzu.